Poskrbimo za
vaše računovodstvo

Podjetniki so praviloma kreativni ljudje, ki so se v svoj posel podali polni zanosa, kako uresničiti svoje poslovne ideje in dosegati poslovne uspehe.

Podjetniška pot s seboj prinese tudi obveznosti vodenja poslovnih knjig ter sestavljanja letnih poročil in davčnih obračunov. Marsikomu to predstavlja nepotrebno breme, ki vzame veliko časa in mu ne prinaša nobene koristi.

Prepustite nam vodenje vaših poslovnih knjig. Iz podatkov o poslovanju vam poleg obveznih letnih poročil in davčnih obračunov pripravimo pravočasne in razumljive informacije o vašem poslovanju, na osnovi katerih boste lahko sprejeli pravilne poslovne odločitve.

Storitve rocon

Celovita računovodska storitev

Nimate lastnega računovodstva in informacijskega sistema za vodenje poslovanja.  

Prevzamemo naloge celotnega računovodstva

knjiženje poslovnih dogodkov (računov, plačil,…),

vodenje analitičnih evidenc (terjatve, obveznosti,…),

obračun DDV,

obračun plač in drugih prejemkov fizičnih oseb,

izdelavo davčnih obračunov in poročil (bilanc),

spremljamo in analiziramo uspešnost poslovanja.

Svetovanje na področju davkov in računovodstva

Imate notranjo računovodsko službo, potrebujete pa pomoč pri pripravi davčnih obračunov in poročil.

Opravljamo naloge računovodskega in davčnega svetovanja

kontrola knjiženja, svetovanje,

izdelava davčnih obračunov,

✓ izdelava poročil (bilanc).


OBRAČUN PLAČ

Imate notranjo računovodsko službo, radi pa bi zagotovili tajnost podatkov v zvezi s plačami.

Obračunavamo plače in druge prejemke fizičnih oseb

obračun plač,

obračun honorarjev, podjemnih pogodb, najemnin,

obračun DDV,

priprava plačilnih list,

priprava nalogov za nakazilo plač,

poročanje institucijam (FURS, AJPES,…).

Zakaj bi računovodske storitve zaupali podjetju Rocon?

Osebni pristop

Možnost brezpapirnega poslovanja

Svetovanje, iskanje optimalnih rešitev

Prihranek časa in denarja

Usposobljen kader, ki se nenehno izobražuje

Sledenje zakonodajnim spremembam

Niste prepričani ali je storitev primerna za vas?

Kontaktirajte nas in naša ekipa vam bo pomagala prilagoditi storitve glede na vaše potrebe.